OPIS TEHNOLOGIJE

MPCD je novi koncept koji se fokusira ne samo na fizičko uklanjanje, već i na degradaciju zagađivača.

Bio i nanotehnologija koja osigurava ekonomičnost i brz rezultat.

Prijatelj okoline i jednostavan za upotrebu.

MPCD lako eliminiše zagađivače kao što su:

• Hidrokarboni

• Teški metali

• Gasovi i isparenja

• Lipidi i masti

• Druge vrste zagađenja

Kliknite OVDE da biste preuzeli celu prezentaciju!