ISTORIJA KOMPANIJE

Osnovana 2009. godine, sa sedištem u Beogradu, Srbija.

• Strateška situacija koja olakšava poslovanje kompanije u Rusiji i zemljama Istočne Evrope.

• Prestižni stučnjaci, sa specijalizacijom i bogatim iskustvom u energetskoj efikasnosti i bezbednosti
u različitim sektorima zaštite životne sredine i sanacija.

• Pridružene kompanije u Švajcarkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Danskoj, Španiji, Brazilu, Sjedinjenim Državama
i Kanadi.

• Pružanje rešenja na raznim jezicima, uz neophodno lokalno prisustvo i međunarodno iskustvo koje garantuje
efikasno izvođenje svakog projekta.

KO SMO MI?

ITC-INNOVATION TECHNOLOGY CENTRE je kompanija iz Srbije koja nudi najbolje mogućnosti u svim aspektima upravljanja kontaminiranim područjima.

• Obezbeđuje sanaciju zemljišta i vode zagađene ugljovodonicima, teškim metalima i drugim hemijskim ili organskim zagađivačima.

• Pruža bolju karakterizaciju rizika kako bi podržala:

1) Optimalnu selekciju i faze sanacije (pre izvođenja)

2) Praćenje i optimizaciju efekata sanacije (tokom izvođenja)

3) Dugoročno praćenje (nakon izvođenja)

• Posluje u konzorcijumu sa uglednim međunarodnim kompanijama specijalizovanim za primenu specifičnih procesa sanacije životne sredine.

• Pruža napredna i inovativna rešenja u energetskoj efikasnosti, pasivnoj i aktivnoj zaštiti od požara, opštoj bezbednosti, ličnoj zaštiti kao i implementaciju razne industrijske tehnologije uz konstantno smanjenje troškova održavanja.

MISIJA

• Da učinimo Zemlju čistijom, sigurnijom i sa kvalitetnijim vazduhom.

• Da omogućimo čovečanstvu da bude sigurnije, zdravije i otpornije.

• Da promovišemo naše partnere u jake i uspešne kompanije koje se zalažu za čistu, pristupačnu i sigurnu energiju.

• Promovisanje usvajanja energetski efikasne opreme i uređaja putem inovativnih poslovnih modela.

• Povećanje poverenja finansijskih institucija i investitora za podršku inicijativama koje bi doprinele poboljšanju
energetske efikasnosti i bezbednosti.

• Podržavanje u ostvarenju liderstva naših partnera u prelasku na ekonomiju za “čistu energiju”, na globalnom nivou.

• Smanjivanje opterećenja prirodnih resursa Zemlje.

• Poboljšanje nivoa tehnologije u industrijskom i civilnom društvu.

NAŠA PONUDA (ČIME SE BAVIMO)

• Implementacija ultra tanke, tečne termičke izolacije na bazi keramike, čiju su vrednost testirale i dokazale na hiljade klijenata i više od 25 laboratorija širom sveta.

• Premazi visokih performansi, posebno dizajnirani da eliminišu neželjeni zvuk i vibracije u industrijskom i civilnom inženjerstvu.

• Jedinstvena aktivna, pasivna i preventivna rešenja za zaštitu od požara koju pruža još nenadmašna tehnologija u svetu.

• Jedinstvena sanacija i „online“ praćenje na svim vrstama rezervoara i kanalizacionih sistema sa vlasnički patentiranim epoksidnim smolama, kao i visokotehnološkim inženjeringom.

• Lične tehnologije i specifični programi za blokiranje i uklanjanje zagađenja ugljovodonicima.

• Preciznija karakterizacija i smanjenje cene projekata jasnim mapiranjem postojeće kontaminacije.

• Dizajn plana sanacije „in-situ“, merenjem zagađivača.

• Određivanje hitnosti sanacije i pronalaženje prioritetne zone, lokalizujući najopasnije izvore i sprovođenje najefikasnijeg načina uklanjanja kontaminenata.

• Koordinacija sa našim kupcima i pridruženim kompanijama radi pokretanja najpouzdanijeg procesa sanacije.

• Uspostavljanje i primena odabranog procesa sanacije.

• Praćenje efikasnosti sanacije, kao i smanjenje opterećenja zagađivača.

• Upravljanje kontaminacijom na osnovi rizika, kada je kontaminaciju tehnički i ekonomski potpuno nemoguće rešiti.

• Vlagootporni poliuretanski aluminijumski premaz visokih performansi, dizajniran da pruži nenadmašne rezultate na ručno očišćenim i ručno pripremljenim površinama.