MPCD

OPIS TEHNOLOGIJE

MPCD je novi koncept koji se fokusira ne samo na fizičko uklanjanje, već i na degradaciju zagađivača.

Bio i nanotehnologija koja osigurava ekonomičnost i brz rezultat.

Prijatelj okoline i jednostavan za upotrebu.

MPCD lako eliminiše zagađivače kao što su:

• Hidrokarboni

• Teški metali

• Gasovi i isparenja

• Lipidi i masti

• Druge vrste zagađenja

Kliknite OVDE da biste preuzeli celu prezentaciju!

Read more

АСТ

OPIS TEHNOLOGIJE

ACT je inovativna tehnologija suzbijanja požara koja se primenjuje u ranoj fazi požara, direktno u zapaljenom području.

To je kombinacija dve tehnologije koje su se do sad dobro pokazale u praksi:

(a) Upotreba rashladnog sredstva za suzbijanje požara i

(b) Inkapsuliranje odabranog rashladnog sredstva za suzbijanje požara u mikro kapsule

LINIJA PROIZVODA NA BAZI ACT TEHNOLOGIJE:

• Pyrosticker

• Pyrocord

• Pyropaint

Kliknite OVDE  da biste preuzeli celu prezentaciju!

Read more

KEDR-MET SO1

OPIS PROIZVODA

KEDR-MET SO1 je strukturna zaštita od požara za čelične konstrukcije na bazi vode.

Lagana mešavina maltera na bazi ekspandiranih vermikulitnih minerala, cementa i polimera.

Koristi se za zaštitu od požara metalnih konstrukcija i raznih vrsta objekata.

Kompleks dodataka za modifikaciju i ojačavanje (armiranje) koji omogućava dobijanje jedinstvenih tehničkih i radnih karakteristika.

Kliknite OVDE da biste skinuli celu prezentaciju!

Read more

TEMP COAT 101

OPIS PROIZVODA

TEMP COAT 101 je ultra tanka termička izolacija – tanak sloj na bazi keramike, akrila i mikrosfera koji predstavlja
termičku i parnu branu. Premaz koji smanjuje toplotni gubitak i koristi se:

• Za zaštitu od visokih i niskih temperatura

• Zaštitu osoblja

• Zaštitu od kondenzacije i korozije

• Zvučnu izolaciju

Može se nanositi na:

• Cevi, posude, parovode, postrojenja za preradu, rezervoare, toplotne izmenjivače

• Krovove, fasade, transportne kontejnere, tankove (cisterne) i hladnjače

• HVAC kanale (kanali za grejanje, hlađenje i ventilaciju)

• Peći, kotlove…

Kliknite OVDE da biste preuzeli celu prezentaciju!

Read more

SILENT RUNNING SR 1000

OPIS PROIZVODA

SILENT RUNNING SR 1000 je premaz visokih perfomansi, posebno dizajniran da eliminiše neželjeni zvuk i vibracije u širokom rasponu industrijske primene. Redukcija buke čak do 29dB.

Silent Running deluje pretvarajući energiju buke i vibracije u nisku temperaturu, koja se zatim raspršuje po površini na koju se nanosi.

Kliknite OVDE da biste preuzeli celu prezentaciju!

Read more

Q2

OPIS PROIZVODA

Q2 je proizvod koji pretvara oksid gvožđa (rđa) u crni fero-organski premaz, uključujući rđu u sastav premaza.

Multikomponentni polimerni premaz, koji sadrži organski visoko molekularni kompleks u posebnoj koroziono-zaštitnoj osnovi na bazi kiseline.

Dizajniran je za obradu metala pogođenog rđom, sa ciljem dobijanja zaštitnog površinkog sloja.

Nakon primene na površini metala formira kompleks lateks veziva koji je otporan na dalju oksidaciju.

Kliknite OVDE da biste preuzeli celu prezentaciju!

Read more

CORR CONTROL 100

OPIS PROIZVODA

CORR CONTROL 100 je poliuretanski aluminijumski premaz za zaštitu od vlage, napravljen kao paket za osnovni/završni premaz visokih performansi dizajniran da pruži nenadmašne rezultate u odnosu na ručno očišćene i ručno pripremljene površine.

Karakteristike:

• Za sve vrste površina

• Brzo ponovno premazivanje nakon 1-2h

• Stvrdnjava do -8°C

• Visoke temperature do +200°C

• Odlično vlaženje čvrsto zarđalog čelika

• Može da bude premazan većinom premaza

Kliknite OVDE da biste preuzeli celu prezentaciju!

Read more

KEDR-MET-K

OPIS PROIZVODA

KEDR-MET-K je vatrootporan ekspandujući premaz na vodenoj bazi, koji dolazi pripremljen za primenu, sa već dodatim svim potrebnim aditivima.

Primenjuje se za zaštitu čeličnih elemenata konstrukcije u objektima raznih namena.

Primenjuje se u zatvorenim prostorima na temperaturama od -50°C do +60°C i sa relativnom vlažnošću do 80%.

Kliknite OVDE da biste preuzeli celu prezentaciju!

Read more

KEDR-STE

OPIS PROIZVODA

KEDR-STE je vatrootporni dvokomponentni premaz na bazi epoksida za čelične konstrukcije.

Premaz KEDR-STE koristi se za zaštitu od požara čeličnih konstrukcija, cevovoda i rezervoara u preduzećima naftne, gasne, petrohemijske i energetske industrije, kao i u preduzećima nautičkog registra.

Osnovne karakteristike:

• Zaštita od korozije i ugljovodoničnih požara

• Premaz otporan na mraz, primenljiv na krajnjem severu

• Primenljivo u seizmički aktivnim područjima (do 9 stepeni prema SP 14.1333.0)

• Otvrdli premaz je ekološki čist, ne emituje štetne materije prilikom zagrevanja

• Otporan na sve vrste atmosferskih uticaja i agresivnih sredina

Kliknite OVDE da biste preuzeli celu prezentaciju!

Read more

VD-AK-04

OPIS PROIZVODA

VD-AK-04 je grubi, kontaktni lepljivi prajmer koji se koristi za povećanje prijanjanja vatrootpornih premaza za metalne konstrukcije.

Kliknite OVDE da biste skinuli celu prezentaciju!

Read more