OPIS PROIZVODA

THERMOSENSOR je sistem neprekidne kontrole temperature na kontaktnim spojevima.

Sistem se sastoji od nalepnica sa označenom temperaturom koje oslobađaju gas, senzora za detekciju gasa i kontrolnog uređaja. Nalepnice se stavljaju na kontaktni spoj.

Prilikom zagrevanja nalepnice menjaju boju. Tako se oslobađa gas koji onda registruje senzor za detekciju gasa.

Signal o zagrevanju putem CAN/Modbus/Ethernet sabirnice stiže do kontrolnog uređaja, zatim do softvera koji kontroliše čovek, centralnog dispečerskog centra ili sistema za protivpožarnu signalizaciju.

U svakodnevnoj upotrebi senzor prenosi zvučni signal i isključuje objekat koji treba da se zaštiti.

Kliknite OVDE da biste preuzeli celu prezentaciju!