OPIS PROIZVODA

TEMP COAT 101 je ultra tanka termička izolacija – tanak sloj na bazi keramike, akrila i mikrosfera koji predstavlja
termičku i parnu branu. Premaz koji smanjuje toplotni gubitak i koristi se:

• Za zaštitu od visokih i niskih temperatura

• Zaštitu osoblja

• Zaštitu od kondenzacije i korozije

• Zvučnu izolaciju

Može se nanositi na:

• Cevi, posude, parovode, postrojenja za preradu, rezervoare, toplotne izmenjivače

• Krovove, fasade, transportne kontejnere, tankove (cisterne) i hladnjače

• HVAC kanale (kanali za grejanje, hlađenje i ventilaciju)

• Peći, kotlove…

Kliknite OVDE da biste preuzeli celu prezentaciju!