OPIS TEHNOLOGIJE

PYROCORD je inovativna tehnologija suzbijanja požara koja se primenjuje u ranoj fazi požara, direktno u zapaljenom području. Pyrocord je proizvod za suzbijanje požara nove generacije. To je uže napravljeno od kompozitnog materijala koji je mešavina mikrokapsula sa jedinjenjem koje se zagreva.

Pod dejstvom vatre, na bilo kojoj tački užeta Pyrocord, dolazi do iniciranja grejnog jedinjenja sa naknadnom hemijskom reakcijom duž celog užeta. Reakciju prati oslobađanje toplote, što izaziva prskanje svih mikrokapsula i otpuštanje isparenja agensa za gašenje požara. Zaštita od požara na električnoj opremi u ograničenom prostoru od 60 do 2.000dm³.

Kliknite OVDE  da biste preuzeli celu prezentaciju!